Stabilizacje

Stabilizacje i podbudowy – są to mieszanki, które charakteryzują się stosunkowo niskimi wytrzymałościami na ściskanie (poniżej 10 MPa) oraz niską konsystencją, pozwalającą na ich transport tradycyjnymi samochodami samowyładowczymi (wywrotkami).

Znajdują zastosowanie głównie w budownictwie inżynieryjnym, gdzie mogą być wykorzystywane przy wykonywaniu podbudów zasadniczych i pomocniczych nawierzchni drogowych (kategorie ruchu od KR1 do KR6).

Produkowane są zgodnie z zaleceniami normy PN-S-96012:1997 oraz PN-S-96013:1997

Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

W naszej ofercie posiadamy betony architektoniczne produkowane w oparciu o normę PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003, w następujących klasach betonu i wytrzymałości, klasach konsystencji oraz dowolnym uziarnieniu.

Przedział wytrzymałości
PN-S-96012:1997 PN-S-96013:1997
0,5 – 1,5 MPa
1,5 – 2,5 MPa
2,5 – 5,0 MPa
6 – 9 MPa

SKORZYSTAJ Z POMOCY EKSPERTÓW

X