Ściany budynku

Ściany nośne (konstrukcyjne) to jeden z najważniejszych elementów budynku. Odpowiadają za bezpieczne przenoszenie wszelkich obciążeń na fundamenty oraz zapewniają stabilność całej konstrukcji.

Cechy ścian budynków muszą charakteryzować się odpowiednio dużą nośnością, trwałością, a także sztywnością. Niektóre z nich muszą także odznaczać się wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną, by zapewnić komfortowe funkcjonowanie w pomieszczeniu. 

Poznaj pełną ofertę Wibro by dowiedzieć się o rodzajach i charakterystyce poszczególnych ścian nośnych.


W ofercie posiadamy szeroki wachlarz materiałów niezbędnych do wykonania solidnych ścian budynku, w tym beton komórkowy oraz pustaki ceramiczne, a także …

ściany budynku z bloczków

Ściany nośne (konstrukcyjne)

Ściany nośne zewnętrzne

Pełnią zarówno rolę konstrukcyjną, jak i izolacyjną. Wykonywane są jako jedno-, dwu- lub trój-warstwowe. Niezależnie od tego, z jakich są zrobione materiałów i w jakiej technologii, pamiętaj, że ..  (zgodnie z obowiązującymi od 2017 roku przepisami) ich współczynnik przenikania ciepła U nie powinien przekraczać 0,23 W/(m²K), a od 2021 roku – 0,20!

Ściany nośne wewnętrzne

Przede wszystkim są to ściany konstrukcyjne. Stosuje się je w sytuacji, gdy wymiary budynku są na tyle duże, że typowych stropów nie da się oprzeć wyłącznie na ścianach zewnętrznych.

Ściany nienośne

Ściany działowe

Nie pełnią roli konstrukcyjnej, dlatego mają mniejszą grubość niż ściany nośne. Ich podstawową funkcją jest podział wnętrza domu na mniejsze pomieszczenia. Wymaga się od nich przede wszystkim dobrej izolacji optycznej i akustycznej. Przeważnie wykonane się z takich samych elementów murowych jak ściany nośne (z tym, że o mniejszej grubości).

Ściany osłonowe

Nazywane też wypełniającymi. Wykonuje się je w budynkach, które w całości lub częściowo posiadają żelbetową konstrukcję szkieletową (częściej spotykane w domach wielorodzinnych niż jednorodzinnych). Ściany te nie przenoszą obciążeń pionowych (poza swoim ciężarem) – mogą być wykorzystywane do usztywnienia bryły budynku. Pamiętaj, że … jeśli stykają się z powietrzem zewnętrznym, muszą mieć taką samą izolacyjność termiczną jak ściany nośne.

SKORZYSTAJ Z POMOCY EKSPERTÓW

X