Ściany budynku

Za najważniejsze dla domu – nie tylko murowanego – należy uznać ściany nośne (konstrukcyjne), które odpowiadają za bezpieczne przeniesienie na fundamenty wszystkich występujących w nim obciążeń oraz zapewniają mu sztywność.

Wszystkie ściany, niezależnie od tego, z jakich są wykonane materiałów, muszą mieć odpowiednio dużą nośność, sztywność i trwałość. Niektóre z nich muszą także charakteryzować się dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, rozszerzyliśmy naszą ofertę o materiały potrzebne do wykonania ścian budynku:

 • beton komórkowy
 • pustaki ceramiczne
 • Ściany nośne (konstrukcyjne)

  Ściany nośne zewnętrzne

  Pełniące zarówno rolę konstrukcyjną, jak i izolacyjną, wykonywane są jako jedno-, dwu- lub trójwarstwowe Niezależnie od tego, z jakich są zrobione materiałów i w jakiej technologii, zgodnie z obowiązującymi od 2017 roku przepisami, ich współczynnik przenikania ciepła U nie powinien być większy niż 0,23 W/(m²K), a od 2021 roku – niż 0,20.

  Ściany nośne wewnętrzne

  Pełnią przede wszystkim funkcję konstrukcyjną Stosuje się je wówczas, gdy wymiary budynku są na tyle duże, że typowych stropów nie da się oprzeć tylko na ścianach zewnętrznych. Można je ewentualnie zastąpić belkami (podciągami) opartymi na słupach. Zazwyczaj konstrukcyjne ściany wewnętrzne wykonuje się z tych samych materiałów co zewnętrzne (lub ich warstwę nośną).

  Ściany nienośne

  Ściany działowe

  Nie pełnią roli konstrukcyjnej, dlatego mają mniejszą grubość niż nośne Ich podstawowa funkcja to podział wnętrza domu na mniejsze pomieszczenia. Wymaga się od nich przede wszystkim izolacji optycznej i akustycznej. Przeważnie wykonuje się je z takich samych elementów murowych jak ściany nośne, ale o mniejszej grubości.

  Ściany osłonowe

  Nazywane też wypełniającymi, wykonuje się w budynkach, które w całości lub w części mają żelbetową konstrukcję szkieletową. Z tego powodu częściej można je spotkać w domach wielorodzinnych niż jednorodzinnych.
  Ściany te nie przenoszą obciążeń pionowych (poza swoim ciężarem), ale mogą być wykorzystywane do usztywnienia bryły budynku. Gdy stykają się z powietrzem zewnętrznym, muszą mieć taką samą izolacyjność termiczną jak ściany nośne.

  SKORZYSTAJ Z POMOCY EKSPERTÓW

  X