WIBRO dysponuje nowoczesnym taborem, którym dostarczamy wysokiej jakości kruszywa budowlane. Mają one zastosowanie na budowie drogi, placu, parkingu i podbudowy podposadzkowej. Kruszywa naturalne w naszej ofercie:

Piasek

Żwir 2-8

piasek siany

Piasek siany

Żwir 8-16

piasek płukany

Piasek płukany

grys dolomitowy 2-8

Grys dolomitowy 2-8

pospółka

Pospółka

grys dolomitowy 8-16

Grys dolomitowy 8-16

Pozostałe materiały budowlane:
Cement II 32,5R B-V luz
Cement I 32,5R luz

SKORZYSTAJ Z POMOCY EKSPERTÓW

X