Beton architektoniczny

Beton architektoniczny
Są to betony, które oprócz klasycznych parametrów wytrzymałościowo-trwałościowych, spełniają dodatkowe wymagania w zakresie estetyczno-wizualnym. Jedynym ograniczeniem przy ich stosowaniu jest wyobraźnia projektanta.
Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.
W naszej ofercie posiadamy betony architektoniczne produkowane w oparciu o normę PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003, w następujących klasach betonu i wytrzymałości, klasach konsystencji oraz dowolnym uziarnieniu.

Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

PN-88/B-06250 PN-EN 206-1:2003
Klasa betonu Klasa konsystencji Klasa wytrzymałości Klasa konsystencji
B 30 K5 C25/30 S3; S4; SF1; SF2; SF3
B 35 K5
B 37 K5 C30/37 S3; S4; SF1; SF2; SF3
B 40 K5
B 45 K5 C35/45 S3; S4; SF1; SF2; SF3
B 50 K5 C40/50 S3; S4; SF1; SF2; SF3

SKORZYSTAJ Z POMOCY EKSPERTÓW