Beton - pozostałe produkty

Styrobetony

Jest to beton, który w swoim składzie oprócz tradycyjnych składników, zawiera dodatkowo specjalny granulat styropianowy. Dzięki niemu beton zyskuje dwie bardzo ważne własności – dobrą izolacyjność cieplną oraz niską gęstośĆ, nawet poniżej 1 kg/m.
Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym. Idealnie nadają się na fundamenty, wylewki podłogowe, balkony itp.
Przy stosowaniu styrobetonów należy pamiętaæ o zasadzie, że im niższa gęstośæ, tym niższa wytrzymałość na ściskanie, ale z kolei wyższa izolacyjnośæ cieplna.
W swojej ofercie posiadamy Styrobetony w przedziale wytrzymałości na ściskanie 0,5 – 10,0 MPa oraz gęstościach 0,8 – 1,8 kg/m .

Beton Lublin
Styrobeton Lublin Lubartów

Betony Kontraktorowe

Betony kontraktorowe – są to betony, które charakteryzują się wysokim stopniem ciekłości (konsystencją) oraz stosunkowo dużą zawartością spoiwa, dzięki czemu mają zdolnośæ do zagęszczania się pod własnym ciężarem.
Znajdują one zastosowanie głównie tam, gdzie mamy do czynienia z podawaniem mieszanki na duże głębokości i gdzie nie mam możliwości zawibrowania mieszanki w sposób kontrolowany.
Wykorzystuje się je głównie przy wykonywaniu pali, ścian szczelinowych, wysokich murów oporowych.
W naszej ofercie posiadamy mieszanki kontraktorowe, które produkowane są w szerokim zakresie klas betonu i wytrzymałości (zgodnie z PN-78/B-02483, PN-EN 1536:2001, PN-EN 1538:2000)

PN-78/B-02483 PN-EN 1536:2001 PN-EN 1536:2001
Klasa betonu Klasa konsystencji Klasa wytrzymałości Klasa konsystencji Klasa wytrzymałości Klasa konsystencji
B15 >K5 C12/15 S4; S5; C12/15 S4; S5;
B20 >K5 C16/20 S4; S5; C16/20 S4; S5;
B25 >K5 C20/25 S4; S5; C20/25 S4; S5;
B30 >K5 C25/30 S4; S5; C25/30 S4; S5;
B35 >K5
B37 >K5 C30/37 S4; S5; C30/37 S4; S5;
B40 >K5
B45 >K5 C35/45 S4; S5; C35/45 S4; S5;

Betony Zwykłe

Betony zwykłe — są to betony o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m . Do ich produkcji stosuje się cement, wodę, kruszywa mineralne, ewentualne dodatki mineralnych i domieszki chemiczne.
Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, a także inżynieryjnym.
W naszej ofercie posiadamy betony produkowane w oparciu o normę PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003, we wszystkich klasach betonu i wytrzymałooeci, klasach konsystencji oraz dowolnym uziarnieniu.

Beton barwiony Lubartów Lublin
PN-88/B-06250 PN-EN 206-1:2003
Klasa betonu Klasa konsystencji Klasa wytrzymałości Klasa konsystencji
B 7,5 K1; K2; K3; K4; K5
B 10 K1; K2; K3; K4; K5 C8/10 S1; S2; S3; S4; S5
B 15 K1; K2; K3; K4; K5 C12/15 S1; S2; S3; S4; S5
B 20 K1; K2; K3; K4; K5 C16/20 S1; S2; S3; S4; S5
B 25 K1; K2; K3; K4; K5 C20/25 S1; S2; S3; S4; S5
B 30 K1; K2; K3; K4; K5 C25/30 S1; S2; S3; S4; S5
B 35 K1; K2; K3; K4; K5
B 37 K1; K2; K3; K4; K5 C30/37 S1; S2; S3; S4; S5
B 40 K1; K2; K3; K4; K5
B 45 K1; K2; K3; K4; K5 C35/45 S1; S2; S3; S4; S5
B 50 K1; K2; K3; K4; K5 C40/50 S1; S2; S3; S4; S5
C45/55 S1; S2; S3; S4; S5
C50/60 S1; S2; S3; S4; S5
C55/67 S1; S2; S3; S4; S5
C60/75 S1; S2; S3; S4; S5
C70/85 S1; S2; S3; S4; S5
C80/95 S1; S2; S3; S4; S5
C90/105 S1; S2; S3; S4; S5
C100/115 S1; S2; S3; S4; S5
Beton Lubartów

Betony Wodoszczelne

Betony wodoszczelne – są to betony specjalne, które oprócz określonej wytrzymałości na ściskanie, charakteryzują się również odpowiednią szczelnością. Dzięki specjalnym zabiegom technologicznym polegającym m.in. na odpowiednim doborze stosu okruchowego, rodzaju i ilości cementów oraz dodatków, a także specjalistycznych domieszek chemicznych, możliwe jest uzyskanie betonów, które same w sobie stanowią odpowiednio szczelną barierę przed wodą, działającą na dany element pod danym ciśnieniem.
Znajduje zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, a także inżynieryjnym (stopy, płyty i ściany fundamentowe, stropy, mury oporowe itp.).
W naszej ofercie posiadamy betony wodoszczelne produkowane w oparciu o normę PN-88/B-06250, w następujących klasach betonu oraz stopniach wodoszczelności:

PN-88/B-06250
Klasa betonu Stopień wodoszczelności
B20 W2; W4;
B25 W2; W4; W6; W8;
B30 W2; W4; W6; W8;
B35 W2; W4; W6; W8;
B37 W2; W4; W6; W8;
B40 W2; W4; W6; W8; W10;
B45 W2; W4; W6; W8; W10;
B50 W2; W4; W6; W8; W10; W12

Betony Mrozoodporne

Betony mrozoodporne – są to betony specjalne, które oprócz określonej wytrzymałości na ściskanie, charakteryzują się również odpowiednią mrozoodpornością. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej kombinacji domieszek chemicznych, uzyskuje się betony odporne na destrukcyjne działanie naprzemiennego zamrażania i rozmrażania w okresach zimowych. Znajdują zastosowanie w budownictwie przemysłowym, a także inżynieryjnym (nawierzchnie parkingów, podjazdów do garaży, podwaliny pod ogrodzeniem, pylony, filary, płyt jezdne).
W naszej ofercie posiadamy betony mrozoodporne produkowane w oparciu o normę PN-88/B-06250, w następujących klasach betonu oraz stopniach mrozoodporności:

Beton mrozoodporny Lublin Lubartów
PN-88/B-06250
Klasa betonu Stopień wodoszczelności
B25 F50; F75; F100;
B30 F50; F75; F100; F150;
B35 F50; F75; F100; F150;
B37 F50; F75; F100; F150;
B40 F50; F75; F100; F150; F200;
B45 F50; F75; F100; F150; F200;

Betony Posadzkowe

Betony posadzkowe – są to betony specjalne, które charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie i zginanie, trwałością, odpornością na spękania oraz estetyką wyglądu. Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie przemysłowym.
W naszej ofercie posiadamy betony posadzkowe do użycia wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (mrozoodporne), zarówno do elementów dylatowanych jak i bezdylatacyjnych (bezspoinowych) z wykorzystaniem włókien stalowych oraz polipropylenowych.
Produkowane są zgodnie ze starą normą PN-88/B-06250 oraz nową PN-EN 206-1:2003, w następujących klasach betonu i wytrzymałości oraz klasach konsystencji:

PN-88/B-06250 PN-EN 206-1:2003
Klasa betonu Klasa konsystencji Klasa wytrzymałości Klasa konsystencji
B 25 K4; K5 C20/25 S3; S4;
B 30 K4; K5 C25/30 S3; S4;
B 35 K4; K5

Beton Samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny (SCC) – są to betony specjalne, które posiadają zdolność do samozagęszczania się bez konieczności użycia dodatkowych wibratorów. Dzięki temu możliwa jest szybka zabudowa elementów o dowolnych kształtach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dużą liczbą pracowników oraz sprzętem zagęszczającym.
Znajduje zastosowanie praktycznie wszędzie – w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, a także inżynieryjnym.
W naszej ofercie posiadamy mieszanki samozagęszczalne, które produkowane są w szerokim zakresie klas betonu i wytrzymałości (zgodnie z PN-88/B-06250, PN-EN 206-1:2003) oraz konsystencji.

Betony posadzkowe Lublin Lubartów
Klasa betonu i wytrzymałości
PN-88/B-06250 PN-EN 206-1:2003
B 20 C16/20
B 25 KC20/25
B 30 C25/30
B 35
B 37 C30/37
B 40 K-
B 45 C35/45
B 50 C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
Konsystencja
Klasy Rozpływ [mm]
SF1 550-650
SF2 660-750
SF3 760-850
Betony wodoszczelne Lublin Lubartów

Betony Barwione

Beton barwiony – są to betony, które w swoim składzie oprócz tradycyjnych składników, zawierają dodatkowo specjalne pigmenty barwiące beton na dowolny kolor. Betony takie, oprócz swojej podstawowej funkcji konstrukcyjno-trwałościowej, pełnią dodatkową rolę wizualną.
Beton ten, znajduje zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym, drogownictwie oraz w budynkach użyteczności publicznej. Idealnie nadają się na ogrodzenia betonowe, nawierzchnie parkingów, zatoczek autobusowych, ścieżek rowerowych itp.
W naszej ofercie posiadamy beton barwiony produkowany w oparciu o normę PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003, w następujących klasach betonu i wytrzymałości, klasach konsystencji oraz dowolnym uziarnieniu.

PN-88/B-06250 PN-EN 206-1:2003
Klasa betonu Klasa konsystencji Klasa wytrzymałości Klasa konsystencji
B 30 K5 C25/30 S3; S4; SF1; SF2; SF3
B 35 K5
B 37 K5 C30/37 S3; S4; SF1; SF2; SF3
B 40 K5
B 45 K5 C35/45 S3; S4; SF1; SF2; SF3
B 50 K5 C40/50 S3; S4; SF1; SF2; SF3

W ofercie posiadamy także Beton Towarowy oraz Beton Architektoniczny.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Szanowni klienci! Witryna Wibro.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Akceptując je - pomagasz nam się rozwinąć, dając wyłącznie znać o swoich odwiedzinach na stronie! Masz także możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji

Jak wyłączyć ciasteczka?
Dla przeglądarki Google Chrome: Tutaj
Dla przeglądarki Mozilla Firefox: Tutaj
Dla przeglądarki Safari: Tutaj
Dla przeglądarki Internet Explorer: Tutaj
Dla przeglądarki Opera: Tutaj


Polityka prywatności
Zobacz stronę polityki prywatności

Zamknij